Kurumsal Geliştirme
& Kurumsal Yönetim

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

.

"Nereye
gideceğinizi

bilmiyorsanız,

muhtemelen

kendinizi

bir

başka

yerde

bulursunuz”

 

Laurence J. Peter

and Raymond Hull

Kurumsal Geliştirme &

Kurumsal Yönetim

 

- Kurumsal Değerlendirme ve Analiz

 

- Kurumsal Modelleme ve Yeniden Yapılanma

 

- Kurumsal Yönetim ve Yönetişim (Governance)
 

Aile Şirketlerinin Dönüşümü

 

 

 

Kurumsal Değerlendirme ve Analiz:

 

En İyi Uygulamalar Karşısında Kurumun Durumu

GZFT (SWOT) Analizi

Stratejik analiz

Yapısal Analiz

Sistemsel Analiz

Davranışsal Analiz

Yönetim ve Yönetişim (Governance) esasları karşısında Kurumsal performans

Boşluklar ve Geliştirme Rehberi

………………………………………………………………

 

Kurumsal Modelleme ve Yeniden Yapılanma:

 

Kurumsal vizyon, misyon ve rehber ilkelerin, politika ve prosedürlerin, işlevlerin, faaliyetlerin, süreçlerin, organizasyon yapısının ve yönetim sisteminin analizi, tasarımı, geliştirilmesi ve müşteriye özgün esnek ve kontrol edilebilir kurumsal bir modele entegrasyonu.

………………………………………………………………

 

Kurumsal Yönetim ve Yönetişim:

 

- Yönetimin - kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda - liderlik, planlama, organizasyon, koordinasyon ve kontrol işlevlerini yerine getirmesi için etkin ve verimli karar verme, uygulama ve stratejik, operasyonel, organizasyonel, davranışsal, finansal ve yasal girişimleri bir bütün olarak ele alan bir yönetim sisteminin mühendisliği...

 

- Kurumsal yönetişim (governance) esaslarına vurgu yaparak sağlıklı yönetim icraatına yardımcı olmak.

 

………………………………………………………………

 

Aile Şirketlerinin Dönüşümü:

 

MCV aile şirketlerinin profesyonel yönetilen bir kuruma dönüşmesi konusundauzumanlaşmıştır. İş ve aile iki ayrı sistemdir. Aile bireyleri arasında paylaşılan ortak geçmiş, değerler, güven ve yakın ilişkiler aile şirketlerinin hzılı ve uzun vadeli kararlar almasına olanak tanırken, zaman içerisinde - farklı varlık nedenleri ve davranış biçimleri olan - bu iki sistem bir birine zarar verir hale gelebilir. Aile bireylerinin iş ve aile rolleri karışabilir ve bu iş aile ilişkilerini zedeleyebilir. İşin sağladığı yararlar esası üzerine kurulan aile işi bozulabilir, adama göre iş prensibi verimsizliğe neden olabilir, duygular aklın önüne geçebilir ve bir zamanların esnek, etkin karar veren ve işine bağlı bireylerin oluşturduğu aile şirketi işlemez duruma gelebilir. İyi bir girişimci her zaman iyi bir yönetici değildir. Ancak kurumların yaşam döngülerinin belirli bir aşamasında iş girişimciden çok yöneticiye gereksinim duyar. Aile ilişkileri işi olumsuz etkilediği anda aile sistemleri yaklaşımına başvurarak aile ve iş sistemlerini ayrıştırmak, bir aile bildirgesi ve kurumsal model oluşturmak gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz...

 

.

 

.

 

.

M

C

V