Türkçe

Ana Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

.

MCV farklı disiplinlerden oluşan ve 1995 yılından beri organizasyonlara iş ve yönetim çözümleri sunan bir yönetim danışmanlığı firmasıdır.

 

MCV metodolojisi iş ve yönetim sorunlarının çözümünde bilimsel, stratejik, yaratıcı düşünce ve sistemler yaklaşımından kaynak-lanır; bir işi ve organizasyonu (kurumu) bir bütün olarak oluşturmak, geliştirmek, yönetmek ve anlamak için yönetim biliminin temel alanlarını kullanır.

İş Geliştirme

 

- İş Stratejisi

- Girişim Proje Ortaklığı

- M.&A, J.V ve halka arza hazırlık desteği

 ----------------------------------------------------------

 

Kurumsal Geliştirme &

Kurumsal Yönetim

 

- Kurumsal Değerlendirme ve Analiz

- Kurumsal Modelleme ve Yeniden Yapılanma

- Kurumsal Yönetim ve Yönetişim (Governance)
Aile Şirketlerinin Dönüşümü

-----------------------------------------------------------

 

Araştırma & Benchmarking

 

- İş Araştırması  

- İş Ortağı Aaraştırması

- Benchmarking

 

 

.

 

..

M

C

V