Hakkımızda

MCV (Yönetim. Danışmanlık. Girişim.) 1985’den beri müşterilerimizin rekabet gücünü artırmak, sürdürebilirliğini sağlamak, paydaşları için değer yaratmak için iş ve yönetim çözümleri sunmaktadır.

MVC metodolojisi, iş ve yönetim sorunlarının çözümü için yaratıcı, bilimsel, stratejik düşünce ve sistemler yaklaşımından kaynaklanır. MCV yönetimin stratejik, operasyonel, finansal yönlerinin bütünlüğünü ve tutarlılığını yönetim bilimi esasları ve en iyi uygulamalar karşısında inceler. Bunu takiben, MCV, sağlıklı bir yönetim pratiği için bir işi/organizasyonu (işletmeyi) bütünü ile anlamak, oluşturmak ve yönetmek için gerekli olan yönetimin esas alanlarını geliştirir.

Strateji, yapı ve sistemler (kısaca 3S: strategy, structure, systems) - kurumsal kültür ile harmonize edildiğinde, yönetim tarzı ile bağlaşık hale geldiğinde ve organizasyonel davranış ile normalize edildiğinde - tutarlı, esnek ve kontrol edilebilir iş süreçleri ve sağlıklı karar verme mekanizmalarının oluşmasına olanak sağlar. MCV metodolojisi, yönetim sistemleri alt yapısı mühendisliği sayesinde iyi odaklanmış, dengeli ve kritik başarı unsurlarının ve olanaklarının tüm iş süreçlerine entegre olmasını sağlayarak etkin karar vermeye yol açar.

Özetle, biz organizasyonların daha iyi veya farklı olmalarına yardımcı oluruz...

Hizmet verilen sektörler:

 • Ağır Sanayi
 • Dış Ticaret
 • Eğlence & Spor
 • Finans & Bankacılık
 • Gayri Menkul Geliştirme
 • Gıda
 • Güvenlik
 • İlaç
 • İmalat
 • İnşaat
 • Kimya
 • Medya
 • Mühendislik
 • Otomotiv
 • Perakende
 • Reklamcılık
 • Sağlık
 • Tekstil
 • Hazır Giyim
 • Ulaşım & Dağıtım
 • Yayıncılık