Metodoloji

İnsanın dünyaya bakışı sorulan soruların türünü ve bunlara verilen cevapların kabul edilebilirliğini belirler, yönetim pratiğine ilişkin sorular ve cevaplar strateji, yapı ve sistemler arasındaki ilişkiyle yakından ilişkilidir. Bu ilişkinin kalitesi, etkinliği ve verimi bizim iş dünyasının ve yönetimin esas elemanlarını anlama kabiliyetimize bağlıdır. Bu da, stratejik bakış açısı ve sistemler yaklaşımı sayesinde kolayca açıklığa kavuşturulabilir.

Strateji, yapı ve sistemler (kısaca 3S: strategy, structure, systems) - kurumsal kültür, yönetim tarzı ve organizasyonel davranış ile eşleştirildiğinde - tutarlı, esnek ve kontrol edilebilir iş süreçleri ve sağlıklı karar verme mekanizmalarının oluşmasına olanak sağlar. MCV metodolojisi, yönetim sistemleri mühendisliği sayesinde odaklanmış, dengeli ve kritik başarı unsurlarını oluşturarak ve olanakları organizasyonun tamamına entegre ederek etkin karar verme ve düzgün uygulama sağlar.

Yönetim nedir? Bir birinden bağımsız görünen işlevlerin, faaliyetlerin, süreçlerin tümünün yürütülmesi, planlanması, koordine ve kontrol edilmesi midir? Bir sistem meselesi kadar bir tarz meselesi midir? İnsan yönetimi, liderlik ve beşeri ilişkiler midir? Bir sanat mıdır, yoksa bilim midir? Her ikisi de midir? Yönetimin temel ilkeleri ne olursa olsun, bunlar aşağıdaki soruları cevaplamalıdır:

  • İşimiz nereye gidiyor?
  • Herkes (örn: dünya) nereye gidiyor?
  • Diğerleri ne ve nasıl yapıyor?
  • İşimiz ne kadar sağlıklı?
  • Kurumumuz ne kadar iyi?
  • Yönetimimiz ne kadar iyi?
  • Organizasyonumuzu daha iyi ve sağlıklı nasıl yönetebiliriz, yönetişebiliriz?

MCV yukardaki sorulara taze bir göz ile bakarak cevap vermektedir.

Demir E. Fansa
Kurucu ve Direktör

Demir Fansa, MCV Yönetim Danışmanlığı A.Ş. kurucusu ve direktörü, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi yarı zamanlı öğretim üyesidir. Fansa lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Florida Üniveristesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği (O.R.) Bölümünde tamamlamıştır. Otuz yılı aşkın girişimcilik, yöneticilik ve danışmanlık deneyimi olan Fansa halen yönetim danışmanı, yarı zamanlı öğretim üyesi ve girişimci olarak akademik ve sanayi alanlarında faaliyetlerine devam etmektedir.