Hizmetler

İş / Kurumsal Analiz

Strateji, yapı, opersyon, finansal ve sistem bütünlüğük ve tutarlılık analizi

Mevcut ve potansiyel yönetim sorunlarının kökeni ve doğası, ve çözümleri

Kurumsal yönetişim (corporate governance) ve kalite olgunluk seviyesi değerlendirmesi

Performans değerlendirmeleri

Boşluklar, kısa ve uzun vadeli öneriler

İş / Kurumsal Geliştirme

Karar verme sistemlerinin oluşturulması

3S (Strategy, structure, system) esaslarının oluşturulması

Sürekli gelişim platformunun oluşturulması

Yönetim pratiğinin geliştirilmesi

Yönetim sistemleri mühendisliği

Geliştirme programına rehberlik ve yardım

Girişim / Start-up Desteği

Akıl danışma hizmetleri

Koçluk hizmetleri

Ön fizibilite desteği

İş Planı desteği

Ortak araştırması, şirket birleşmesi ve alımı (M&A)

Proje Yönetimi